Podmínky

Vítejte v Laser Best Price! Tyto smluvní podmínky upravují váš přístup a používání našich webových stránek laserchina.com, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených společností Laser Best Price Co., Ltd. („Laser Best Price“, „my“, „nás, “ nebo „naše“). Vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

1. Uživatelská smlouva

Vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a všech platných zákonů a předpisů. Souhlasíte také s tím, že se budete řídit dalšími pokyny nebo pravidly zveřejněnými na našich webových stránkách. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek ukončení vašeho přístupu na naše webové stránky a služby.

2. Podmínky služby

Naše služby jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Nezaručujeme dostupnost, přesnost nebo spolehlivost našich webových stránek nebo služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt našich webových stránek nebo služeb. V případě jakéhokoli narušení nebo přerušení našich služeb vynaložíme přiměřené úsilí, abychom funkčnost obnovili co nejdříve.

3. Postupy opravy

Během sledovaného období provádíme online opravy podle bankovních kanálů. Pokud narazíte na nějaké problémy s objednávkou nebo našimi službami, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Budeme s vámi spolupracovat na vyřešení případných problémů a zajištění vaší spokojenosti.

4. Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Kypru. Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami budou řešeny výhradně soudy Kypru.

5. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo zpětnou vazbu týkající se těchto smluvních podmínek nebo našich služeb, kontaktujte nás na adrese:

Název společnosti: Laser Best Price Co., Ltd.

Adresa: 495 Yuejin South Road, město Xinhai, okres Chongming, Šanghaj

Koordinátorka: Ivana Durgarian email: info@laserchina.com

6. Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese Laser Best Price odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody vzniklé v důsledku nebo související s vaším používáním našich webových stránek nebo služeb, a to ani v případě, že jsme byli upozorněni o možnosti takových škod. Naše celková odpovědnost v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste zaplatili za produkty nebo služby zakoupené prostřednictvím našich webových stránek.

7. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Laser Best Price, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a partnery z jakýchkoli nároků, závazků, škod, ztrát, nákladů nebo výdajů vyplývajících nebo souvisejících s vaším porušení těchto podmínek nebo používání našich webových stránek nebo služeb.

8. Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení budou nadále platná a vymahatelná v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

9. Změny smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravit tyto Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění. Jakékoli změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění na našich webových stránkách. Doporučujeme vám tyto podmínky pravidelně kontrolovat a aktualizovat.

Vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek. Děkujeme, že jste si vybrali Laser Best Price!