Laserové svařování

Porozumění úpravě ohniskové roviny při laserovém svařování: Průvodce přesností

Pochopení nastavení ohniskové roviny při laserovém svařování: Průvodce přesností | Laserchina

V přesném světě laserového svařování je nastavení správné ohniskové roviny základním kamenem dosažení optimálních výsledků. Tento blogový příspěvek se ponoří do základních technik používaných LASERCHINA inženýry, aby se zaměřili na laserový svařovací stroj a zajistili, že každý projekt začíná s přesností, kterou vyžaduje pokročilé laserové zpracování a monitorování. Prozkoumáním principů a metod, které stojí za ohniskovou úpravou, se snažíme poskytnout komplexního průvodce, jak zvládnout tento zásadní krok v laserové svařování proces.

Princip úpravy zaostření při laserovém svařování

Cesta k dokonalému laserovému svařování začíná pochopením rozložení energie laserového paprsku, které není rovnoměrné. Laserový paprsek připomíná tvar přesýpacích hodin s nejkoncentrovanější energií v nejužším bodě, známém jako ohnisko. Různé laserové svařovací stroje, ať už používají galvanometrové skenery nebo jednovidové a vícevidové lasery, mají různé distribuce energie. inženýři zjišťují ohniskovou rovinu pozorováním změn energie, obvykle pomocí nastavení nízkého výkonu mezi 200-500W. Identifikací symetrických jevů svařování, jako je zvuk, jiskry a rozstřik, mohou určit přesnou ohniskovou rovinu nezbytnou pro přesné laserové svařování.

Pochopení nastavení ohniskové roviny při laserovém svařování: Průvodce přesností | Laserchina

Ladění parametrů laserového svařovacího stroje

Nastavení laserového svářecího stroje zahrnuje jemné doladění několika parametrů. Svařovací režim je často nastaven na QCW (quasi-continuous wave), s maximálním výkonem nastaveným kolem 0.3, aby se zabránilo nadměrné energii. Pulzní šířková modulace je kritická, s počátečním nastavením na 0.1 milisekundy při 100% výkonu, následuje druhá fáze 2.5 milisekundy, rovněž při plném výkonu. Úpravy frekvence jsou udržovány mezi 1 a 1.5, aby byla zachována kontrola nad procesem. S těmito nastaveními začínají inženýři klíčový úkol úpravy zaostření.

Metody určování ohniskové roviny

Inženýři LASERCHINA používají několik osvědčených metod k nalezení ohniskové roviny. První zahrnuje použití metody diagonální čáry, kde je bod předběžného zaostření určen nejmenším a nejjasnějším bodem naváděcího světla. Další krok zahrnuje zploštění obrobku a vyrovnání laserového naváděcího bodu s ohniskem. Konečné ověření využívá tečkovou metodu, kde se aplikuje série pulzů k přesnému určení ohniska na základě změn v chování zvuku a rozstřiku. Tento iterativní proces zajišťuje přesnost ohniska v rozmezí 0.5 mm.

Pochopení nastavení ohniskové roviny při laserovém svařování: Průvodce přesností | Laserchina

Pokročilé techniky pro úpravu ohniskové roviny

U složitějších scénářů mohou inženýři použít další techniky, jako je tisk na fotografický papír, kontrola značek ocelového plechu pod mikroskopem nebo spoléhání se na zvukové signály. Každá metoda má svůj konkrétní případ použití v závislosti na vlastnostech laserového paprsku a příslušného materiálu. Klíčem je zprůměrovat více bodů, abyste vyhladili případné chyby a dosáhli přesnosti, která je obvykle do 0.3 mm.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Zvládnutí nastavení ohniskové roviny je základní dovedností každého operátora laserového svářecího stroje. Dodržováním podrobných metodologií navržených inženýry mohou operátoři zvýšit přesnost a kvalitu svých procesů laserového svařování. Ať už se jedná o metodu diagonální čáry, tečkovou metodu nebo pokročilé techniky, zajištění správného zaměření je prvořadé pro úspěch jakéhokoli projektu laserového svařování. Díky praxi a pozornosti k detailu mohou operátoři dosáhnout přesnosti požadované pro nejnáročnější úlohy laserového zpracování a monitorování.

KONTAKT PRO LASEROVÁ ŘEŠENÍ

S více než dvěma desetiletími odborných znalostí v oblasti laserů a komplexním sortimentem produktů zahrnujícím jednotlivé komponenty až po kompletní stroje je vaším dokonalým partnerem pro řešení všech vašich požadavků souvisejících s laserem.

Související příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *